Dezvoltarea unui copil reprezintă o experienţă unică şi fascinantă; creşterea şi evoluţia lui este un process ordonat, continuu şi compex, în care copilul se autodefineşte în raport cu sine şi cu ceilalţi și ajunge să stăpânească mișcarea, gândirea, limbajul și interacţiunea cu semenii și cu obiectele din mediul de viață, să achiziționeze cunoștințe, deprinderi și comportamente noi de adaptare și cunoaștere.

Go to Top