Project Description

Rugăciunea părinților pentru binecuvântarea copiilor

Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, binecuvantează, sfințește, ocrotește pe acest copil al meu (pe acești copii ai mei) cu puterea făcătoare de viață a Crucii Tale. Amin.

Rugăciunea părinților pentru copilul bolnav (1)

Doamne Iisuse, în timpul vieții Tale pământești Ți-ai arătat iu­birea, ai fost mișcat în fața suferințe­lor și de multe ori ai vindecat pe cei bolnavi, revărsând bucuria asupra fa­miliilor lor. Copilul nostru e bolnav: noi încercăm să-l ajutăm cu tot ceea ce e omenește cu putință. Dar ne simțim neputincioși: viața nu e în mâinile noastre. Îți oferim suferințele noastre și ale lui și le unim cu suferințele pătimirii Tale. Fă ca această boală să ne ajute să înțelegem mai bine sensul vieții și dăruiește fiului nostru sănăta­tea, ca împreună să-Ți putem mulțumi și să Te putem slăvi întotdeauna. Facă-se voia Ta! Amin.

Rugăciunea părinților pentru copilul bolnav (2)

Te rugăm Doamne, cu puterea Ta vindecă durerea acestui copil (spuneți numele copilului). Alungă de la el toată boala și toată neputința. Tu care ești doctorul trupurilor și sufletelor, arată și acum puterea milostivirii Tale. Vindecă-l pe el, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile pe care le înalți înaintea Fiului Tău și Dumnezeului nostru. O, Doamne Iisuse Hristoase, primește puțina noastră rugăciune pentru copilul acesta (numele), stinge-i focul ce l-a cuprins, încetează-i boala, ridică-l din patul durerii, întru mărirea Ta. Că Tu ești Cel care vindeci toate neputințele, Hristoase Dumnezeule și Tie mărire înălțam, Tatălui și Fiului și Sfanțului Duh. Amin. Pentru însănătoșirea copilului mai puteți citi “Paraclisul Maicii Domnului – Grabnic ajutătoarea”, “Acatistul Sfanțului Stelian”, care este ocrotitorul copiilor, “Acatistul Sfanțului Ierarh Nicolae, mare factor de minuni”, și “Acatistul Maicii Domnului, bucuria tuturor celor necăjiți”. Rugăciunile trebuie citite stând în genunchi, cu multă credință.

Rugăciune pentru născuți și nenăscuți către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpână, Fecioară, de Dumnezeu Născătoa­re, mântuiește și ocrotește pe fiii mei (numele), pe toți pruncii, ti­nerii, pe cei botezați și pe cei fără de nume și pe cei ce se află în pântecele mamei lor. Ocrotește-i pe ei cu acoperământul tău de Maică, păzește-i pe ei întru frica de Dumnezeu și întru ascultarea de părinți și roagă-te Dom­nului nostru și Fiului tău să le dăruiască lor ceea ce le este de folos pen­tru mântuirea lor. Îi încredințăm pe ei purtării tale de grijă, Maică, că tu ești Acoperământ dumnezeiesc al robilor tăi. Amin.

Rugăciune de încredințare a copiilor lui Dumnezeu

Doamne, Dumnezeule! Fiii pe care îi am sunt un dar al bunaătății Tale. Tu ai făcut a se naște în mine simțământul care îi face scumpi inimii mele, simțământul dragostei părin­tești. Ție Îți închin copiii mei, Doam­ne! Binevoiește a le fi lor Părinte, căci eu sunt un neputincios muritor și fără de ajutorul Tău nu pot face nimic. Tu, Cel ce dai hrană păsărilor cerului, Cel ce păzești floarea ce răsare în mijlocul stâncilor, Părinte a toată lumea, bine­voiește a îngriji și de copiii mei, ca să poată fi fericiți și în viața aceasta, și în cea viitoare. Ajută-mi să cultiv în ei bunătatea și printr-o bună creștere să îi fac folositori semenilor. Dă-le lor, Doamne, înțelepciune, ca să cunoască și să voiască binele. Dă-le lor comorile cele cerești ale virtuții, că acestea sunt bogății nepieritoare. Nu cer pentru ei, Dumnezeul meu, bogății pământești care sunt supuse stricăciunii, ci Te rog să le dai trupuri sănătoase și iubitoare de osteneală, ca să poată birui re­lele vieții. Păzește inimile lor de orice alunecare păcătoasă și apără nevinovăția lor. Rânduiește, Preabunule Stă­pâne, ca ei să ajungă prin harul Tău fii credincioși ai Sfintei noastre Biserici și să binecuvânteze numele Tău în veci.

Rugăciunea părinților ca Dumnezeu să le trimită copiilor îngeri păzitori

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui suflare de viață și, binecuvântandu-l, ai zis: creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul, iar la Cana Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta și deci nașterea de fii, cu multă umilință rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul Tău și să Te milostivești asupra copiilor mei, pe care ai binevoit să mi-i dăruiești. Umple-i de înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Poruncește îngerilor tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. Amin.

Rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru darul de prunci

Atotputernice Stăpâne, Ziditorul și Părintele nostru cel Ceresc, care din bunătatea și prin binecuvântarea Ta mi-ai dăruit copii: Însuți pri­mește mulțumita și lauda inimii mele pentru acest dar; și mă învrednicește de harul și ajutorul Tău, ca să-mi pot îndruma copiii pe căile credinței, ale evlaviei și dragostei Tale, ca odată cu vârsta să crească și în har și înțelep­ciune, și să se învrednicească de moș­tenirea vieții veșnice. Amin.

Rugăciunea părinților pentru copilul aflat departe

Doamne, fiul nostru se află de­parte de noi. Ne gândim de­seori la el; făra el casa pare pustie, lip­sa lui ne face să suferim. Dar Tu îl iu­bești fără margini și ești aproape de el. Îndepărtează de la el orice primej­die trupească și sufletească, ferește-l de tovărășiile cele rele. Dă-ne să-l pu­tem revedea printre noi cât mai cu­rând. Amin.

Rugaciune pentru protecția copiilor

Dumnezeule, Părinte Ceresc Multindurat, miluiește pe co­piii noștri (numele) pentru care Te ru­gam cu smerenie și pe care îi lăsăm într-adins ocrotirii Tale. Așază întru ei credință tare, învață-i pe ei cucernicia înaintea Ta și învrednicește-i pe ei să Te iubească cu putere pe Tine, Zidi­torul și Mântuitorul nostru. Îndreaptă-i pe ei, Doamne, pe calea adevaru­lui și a binelui, că să săvârșească toate spre slava numelui Tău. Învață-i pe ei evlavia și viață cea virtuoasă, ca să fie buni creștini și folositori oamenilor. Dă-le lor sănătate sufletească și trupească și spor în lucrările lor. Izbăvește-i pe ei de vicleniile diavolu­lui celui întunecat, de mulțimea smintelilor, de patimile cele scârnave, de toate necurățiile și de oamenii cei fară de rânduială. Pentru numele cel sfanț al Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, cu rugăciunile Preacinstitei Sale Maici și ale tuturor sfinților, îndrumă-i pe ei către limanul liniștit al veșnicei Tale împărații, că ei impreu­na cu toți drepții pururea să-Ți multu­measca Tie, împreună cu Fiul Tău cel Unul-Născut și cu Duhul Sfanț, Dom­nul de Viață făcătorul. Amin.