Project Description

Evaluarea frumuseții unui nume este subiectivă și poate varia în funcție de cultură, perioadă istorică și alte influențe. Iată câteva nume de băieți din Biblie care sunt considerate frumoase de mulți:

Abel – Numele Abel înseamnă “suveranitate” sau “respirație”. În Biblie, Abel este al doilea fiu al lui Adam și Eva și a fost ucis de fratele său Cain din invidie.

Abner – Numele Abner înseamnă “tatăl luminii”. În Biblie, Abner a fost comandantul armatei lui Saul și apoi al lui Ish-boseth, fiul lui Saul.

Abraham – Numele Abraham înseamnă “tată al multor națiuni”. În Biblie, Abraham este considerat părintele poporului evreu și a primit promisiunea de la Dumnezeu că va avea un urmaș și că descendenții săi vor deveni o națiune mare.

Absalom – Numele Absalom înseamnă “tatăl păcii” sau “tatăl pădurii”. În Biblie, Absalom a fost fiul lui David și s-a răsculat împotriva tatălui său pentru a prelua tronul.

Adam – Numele Adam înseamnă “om” sau “omul roşu”. În Biblie, Adam este considerat primul om creat de Dumnezeu și tatăl omenirii.

Amos – Numele Amos înseamnă “încărcător” sau “încărcat”. În Biblie, Amos a fost un profet evreu din secolul al VIII-lea î.Hr. și a prezis că Dumnezeu va judeca poporul Israel pentru păcatele sale.

Andrei (Andrew) – Numele Andrei înseamnă “viteaz” sau “curajos”. În Biblie, Andrei a fost un pescar care a devenit unul dintre cei 12 apostoli ai lui Isus și a predicat creștinismul în Grecia și Asia Mică.

Asa – Numele Asa înseamnă “ajutor”. În Biblie, Asa a fost regele Iudeei și unul dintre cei mai buni regi din istoria Iudeei.

Azarias (Azariah) – Numele Azarias înseamnă “ajutorul lui Dumnezeu”. În Biblie, Azarias a fost un profet evreu și a fost aruncat în cuptorul cu foc de regele Nabucodonosor, dar a fost salvat de un înger al Domnului.

Barac (Barak) – Numele Barac înseamnă “fulger”. În Biblie, Barac a fost un conducător militar din Galileea și a ajutat la eliberarea poporului Israel de sub opresiunea lui Iabin, regele Canaanului.

Bartolomeu (Bartholomew) – Numele Bartolomeu înseamnă “fiul lui Tolmai”. În Biblie, Bartolomeu a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus și este menționat în Evangheliile Sinoptice.

Baruh (Baruch) – Numele Baruh înseamnă “binecuvântare”. În Biblie, Baruh a fost secretarul și prietenul profetului Ieremia.

Benjamin – Numele înseamnă “fiu al dreptății” sau “fiu norocos”. În Biblie, Benjamin a fost al doisprezecelea fiu al lui Iacov și al Rahel. În plus, Beniamin a fost și numele unei triburi a Israelului.

Boaz – Numele înseamnă “în El este tăria” sau “în El este puterea”. În Biblie, Boaz a fost un bărbat bogat și respectat, proprietar al unui câmp și al unei mori din Betleem. Acesta s-a căsătorit cu Rut, o străină, și a devenit strămoșul regelui David.

Cain – Numele înseamnă “dobândit” sau “adus”. În Biblie, Cain a fost primul fiu al lui Adam și al Evei și fratele mai mare al lui Abel. După ce Dumnezeu a refuzat oferta lui Cain și a acceptat pe cea a lui Abel, Cain l-a ucis pe fratele său din invidie.

Cainan – Numele înseamnă “adus” sau “obișnuit”. În Biblie, Cainan a fost fiul lui Enos și strămoșul lui Noe.

Caleb – Numele înseamnă “câine”. În Biblie, Caleb a fost unul dintre cei 12 spioni trimiși de Moise să exploreze țara Canaanului. Caleb și Iosua au fost singurii dintre spioni care au avut curajul să recomande intrarea în țară, iar Caleb a primit ca recompensă pământul Hevronului.

Daniel – Numele înseamnă “Dumnezeu este judecătorul meu”. În Biblie, Daniel a fost un profet evreu care a trăit în timpul robiei babiloniene și a devenit consilier al regelui Nabucodonosor al Babilonului. Daniel a fost renumit pentru înțelepciunea și viziunile sale profetice, printre cele mai cunoscute fiind cea a “visului cu cele patru fiare”.
Darius – Numele înseamnă “protejat de Dumnezeu”. În Biblie, Darius a fost un rege persan care a condus Imperiul Persan între 522 și 486 î.Hr. Acesta a fost renumit pentru construirea de canale și drumuri, dar și pentru înființarea unei armate puternice și eficiente.
David – Numele înseamnă “iubit” sau “cel drag”. În Biblie, David a fost cel de-al doilea rege al Israelului și a fost renumit pentru curajul și înțelepciunea sa, dar și pentru poezia și cântările sale. David este considerat și autorul multor Psalmi din Biblie.

Efraim – Înseamnă “rod prolific”, iar în Biblie este numele celui de-al doilea fiu al lui Iosif și al soției sale egiptene, Asnat. El a devenit tatăl tribului Efraim din Israel.

Eli (Eli) – Numele înseamnă “cel care se închină lui Dumnezeu”. Eli a fost un preot și judecător în vechiul Israel, descris în Cartea lui Samuel.

Elijah (Elija) – Numele înseamnă “Dumnezeu este Domnul”. Elijah este un profet evreu important în Vechiul Testament și este cunoscut pentru rolul său în lupta împotriva cultului lui Baal (a luptat împotriva închinării la idoli și a corupției politice din Israel și a răspândit învățăturile lui Dumnezeu.)

Elisei (Elisha) – Numele înseamnă “Dumnezeu este mântuirea mea”. Elisei a fost un profet din Vechiul Testament care a fost discipolul lui Elijah și a continuat munca acestuia după moartea sa.

Eliud (Eliud) – Numele înseamnă “Dumnezeu este slava mea”, “Dumnezeu este prețios”. Eliud este menționat în Evanghelia lui Matei ca fiind unul dintre strămoșii lui Isus.

Enoch – Înseamnă “instructie”, “initiere”, sau “incredere”. În Biblie este numele unui strămoș al lui Noe, care a trăit până la 365 de ani, când “Dumnezeu l-a luat cu sine”.
Esau – Înseamnă “acoperit cu fire roșii”, fiindcă s-a născut cu părul roșu. În Biblie este numele fiului cel mai mare al lui Isaac și al Rebecăi, și fratele geamăn al lui Iacov.
Etan – Înseamnă “statornicie”, “durată”. În Biblie este numele unui muzician și poet din timpul lui David.

Filip (Philip) – Numele Filip vine din grecescul “Philippos” și înseamnă “iubitor de cai” sau “calăreț”. În Biblie, Filip a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Isus și a avut un rol important în răspândirea creștinismului în lumea greco-romană.

Gabriel – Numele înseamnă “puterea lui Dumnezeu”. Gabriel este un înger important în tradițiile iudaice, creștine și musulmane. El este cunoscut în special pentru rolul său în anunțarea nașterii lui Isus și în transmisia de mesaje divine importante.

Galatius (Gelasius) – Numele înseamnă “luminat de bucurie” sau “înălțat de bucurie”. Galatius a fost un papă al Bisericii Catolice în secolul al V-lea.

Gedeon (Gideon) – Numele înseamnă “nimicitor” sau “tăietor în bucăți”. Gideon a fost un conducător militar evreu care a luptat împotriva invadatorilor midianiți, conform cărții biblice Judecători.

Iacob (Jacob) – Numele înseamnă “înlocuitor” sau “cel care vine din spate”. Iacob este un personaj biblic important, fiind fiul lui Isaac și tatăl celor 12 fii care au devenit triburile lui Israel.

Ioan – Numele Ioan vine din ebraicul “Yohanan” și înseamnă “Dumnezeu este milostiv”. În Biblie, Ioan a fost unul dintre cei doi ucenici ai lui Isus numiți “fii ai tunetului”. El este cel mai cunoscut pentru evanghelia sa și pentru că a scris Apocalipsa, una dintre cărțile din Noul Testament.

Iona – Numele Iona vine din ebraicul “Yonah” și înseamnă “porumbel”. În Biblie, Iona a fost un profet evreu care a primit misiunea de la Dumnezeu să meargă la Ninive și să îi avertizeze pe locuitorii orașului să se pocăiască. În cele din urmă, Iona s-a supus voinței lui Dumnezeu și a dus la îndreptarea locuitorilor din Ninive.

Isaia – Numele Isaia vine din ebraicul “Yesha’yahu” și înseamnă “Salvarea lui Dumnezeu”. În Biblie, Isaia a fost unul dintre profeții evrei și a scris cartea care îi poartă numele. Aceasta este una dintre cele mai importante cărți profetice ale Vechiului Testament și a prezis multe evenimente importante, inclusiv venirea lui Mesia.

Lazar – Numele Lazar vine din ebraicul “Elazar” și înseamnă “Dumnezeu m-a ajutat”. În Biblie, Lazar a fost un prieten al lui Isus și fratele Martei și al Mariei Magdalena. Isus l-a înviat din morți după patru zile de la moartea sa.

Levi – Numele Levi vine din ebraicul “Levi” și înseamnă “unit cu”. În Biblie, Levi este unul dintre cei doisprezece fii ai lui Iacov și este strămoșul tribului levit. Tribul levitic a fost responsabil pentru serviciul religios și pentru păstrarea legii în Israel. Levi este cunoscut pentru rolul său în slujba din Templu și pentru faptul că Isus l-a ales pe unul dintre descendenții săi, Matei, ca apostol.

Matei (Matthew) – Numele Matei vine din ebraicul “Mattityahu” și înseamnă “darul lui Dumnezeu”. În Biblie, Matei a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Isus și a scris Evanghelia care îi poartă numele.

Mihai (sau Micah în engleză) – este de origine ebraică și înseamnă “cine este ca Dumnezeu”. În Biblie, Mihai este un profet din Vechiul Testament care a trăit în perioada regilor Iotam, Ahaz și Ezechia din Iuda. Cartea sa profetică cuprinde judecata divină asupra Israelului și a lui Iuda, dar și promisiuni de mântuire.

Nathaniel – Numele Nathaniel înseamnă “Dumnezeu a dat” sau “dar al lui Dumnezeu” și este purtat de unul dintre apostolii lui Isus menționat în Noul Testament. El este adesea identificat cu Bartolomeu.

Noe (Noah) – Numele Noe (Noah) înseamnă “odihna” sau “consolare”. În Biblie, Noe este protagonistul Povestirii lui Noe, care a construit o arcă la îndemnul lui Dumnezeu pentru a salva speciile animalelor și pe el însuși de un potop global.

Paul – Numele Paul înseamnă “mic” sau “umil”. În Noul Testament, Paul (cunoscut și sub numele de Saul) a fost un apostol al lui Isus și a jucat un rol important în răspândirea creștinismului în lumea antică.

Petru (Peter) – Numele Petru înseamnă “piatră” sau “stâncă”. În Biblie, Petru este unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Isus și este considerat unul dintre liderii lor. El este, de asemenea, creditat cu fondarea Bisericii Catolice Romane.

Samuel – Numele Samuel înseamnă “ascultare” sau “ascultat de Dumnezeu”. În Vechiul Testament, Samuel a fost un profet, preot și judecător al poporului evreu. El a fost cel care l-a uns pe Saul ca rege al Israelului, dar a fost, de asemenea, criticul acestuia.

Simon (Simon) – Numele Simon înseamnă “ascultare” sau “ascultat de Dumnezeu”. În Biblie, Simon este unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Isus și este cunoscut și sub numele de Simon Petru.

Timotei (Timothy) – Numele Timotei înseamnă “a venera pe Dumnezeu” sau “a onora pe Dumnezeu”. În Noul Testament, Timotei a fost un discipol al lui Pavel și a jucat un rol important în răspândirea creștinismului în Asia Mică.

Zaharia (Zechariah) – Numele Zaharia (Zechariah) înseamnă “Dumnezeu a reamintit”. În Vechiul Testament, Zaharia a fost un profet evreu care a scris cartea care îi poartă numele. El a avut o viziune profetică a viitorului Israelului și a promis un Mesia care va veni să îi salveze pe evrei.

  • https://www.catholic.org/
  • https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_sfin%C8%9Bilor
  • Tatiana Petrache – Dicționar de Nume
  • https://www.significados-nombres.com/ro/Numele-fetelor/biblic/
  • https://clickbible.org/
  • https://ardeleanlogos.wordpress.com/religia-crestina/dictionar-biblic-litera-a-z/
  • http://bisericaebenezer.de/index.php/2013-08-15-18-57-53/dictionar-biblic/10-a.html
  • https://ortodox.md/?s=nume+biblice